dating voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor het gebruik van de website zoektsexdate.nl. Door gebruik te maken van de website of de informatie op de website, accepteert de gebruiker automatisch deze voorwaarden.
Als gebruiker van de website dien je minimaal 18 jaar oud te zijn. De website is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor materiele of immateriele schade veroorzaakt door gebruik te maken van de website, linken of content aangeboden door derden op de website. zoektsexdate.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en zorgt ervoor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk blijft en conform de nederlandse wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld. Alle intellectuele eigendomsrechten , waaronder maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo's, foto's en illustraties op deze website en de lay-out en vormgeving zijn eigendom van zoektsexdate.nl en / of in licentie afgegeven door sponsoren aan de website. De informatie op deze website is voor zowel persoonlijk, als commercieel gebruik. Het kopieren en openbaar maken van, of delen van, de inhoud van de website voor niet-persoonlijk en / of commercieel gebruik, in welke vorm of op welke wijze dan ook, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaren van de website. zoektsexdate.nl werkt samen met sexbook.nl waardoor wij u tevens wijzen op hun voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing tijdens en na een aanmelding als lid via de website bij sexbook.nl. de website is op geen enkele manier verantwoordelijk voor alles wat er plaatsvind op of via de website sexbook.nl